Ramowy harmonogram placówki

Jesteś tutaj: Startowa 9 Dla rodziców 9 Ramowy harmonogram placówki

RAMOWY HARMONOGRAM PLACÓWKI  :

7:00-8:00 schodzenie się dzieci, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, zabawy indywidualne i grupowe, zabawy rozwijające zainteresowania, kontakty z rodzicami ,

8:00-8:15 przygotowanie do śniadania, kształtowania nawyków samoobsługowych ,

8:15-8:45 śniadanie, wdrażanie dzieci do samodzielnego spożywania posiłków, pomoc przy karmieniu dzieci ,

8:45-9:00 czynności higieniczno-sanitarne po posiłku, wdrażanie elementów higieny osobistej (nauka korzystania z nocnika i sedesu)

9:00-11:00 realizacja zadań wychowawczo-edukacyjnych, zajęcia zabawowe z elementami edukacji, rozwijanie aktywności poznawczej, plastycznej, muzyczno – rytmicznej, ruchowej, zabawy wspierające rozwój mowy, pamięci i spostrzegawczości. Przy sprzyjającej pogodzie spacery na świeżym powietrzu i zabawy na przy żłobkowym placu zabaw (w razie niepogody w sali zabaw),

11:00-11:15 – przygotowanie do obiadu, kształtowania nawyków samoobsługowych ,

11:15-11:45 obiad, wdrażanie do samodzielnego jedzenia, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, pomoc dzieciom w spożywaniu posiłków

11:45-12:00 przygotowanie do odpoczynku, czynności higieniczno-sanitarne po posiłku

12:00 – 14:00 sen lub leżakowanie (odpoczynek poobiedni)

14:00-14:15 podwieczorek

14:15- 16:00 zabawy popołudniowe, zajęcia zabawowe z elementami edukacji, rozwijanie aktywności poznawczej, plastycznej, muzyczno – rytmicznej, ruchowej, zabawy wspierające rozwój mowy, pamięci i spostrzegawczości. Przy sprzyjającej pogodzie spacery na świeżym powietrzu i zabawy na przy żłobkowym placu zabaw (w razie niepogody w sali zabaw),

Dla dzieci przewidziany jest indywidualny plan i harmonogram zajęć według ich potrzeb i indywidualnego rytmu dnia w celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa oraz prawidłowego rozwoju