REKRUTACJA DZIECI DO ŻŁOBKA GMINNEGO W BŁOTNICY

29 stycznia 2024

REKRUTACJA DZIECI DO ŻŁOBKA  GMINNEGO W BŁOTNICY w terminie od 01.02.2024 do 15.04.2024 r.
( możliwość uczęszczania do Żłobka Gminnego w Błotnicy od WRZEŚNIA 2024 )

Dyrektor Żłobka Gminnego w Błotnicy ogłasza nabór dzieci do  Żłobka Gminnego w Błotnicy.
Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych w terminie od 01.02.2024 do 15.04.2024. w dni robocze w godzinach od 7:00 do 16:00. w Żłobku Gminnym w Błotnicy.
Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „REKRUTACJA DZIECI DO ŻŁOBKA GMINNEGO W BŁOTNICY”

Dokumenty rekrutacyjne : 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŻŁOBKA GMINNEGO W BŁOTNICY – DO POBRANIA

KLAUZULA INFORMACUJNA – DO POBRANIA

Dokumenty dodatkowe : 

Dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, które są zawarte w statucie Żłobka Gminnego w Błotnicy w rozdziale 3 – ( warunki przyjmowania i pobytu dzieci w Żłobku ).

Statut Żłobka Gminnego w Błotnicy do wglądu

W pierwszej kolejności będą brane pod uwagę kryteria obowiązujące w Statucie Żłobka Gminnego w Błotnicy. A następnie będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Wyniki rekrutacji dzieci do Żłobka Gminnego w Błotnicy będą podane pisemnie i telefonicznie  przez Dyrektora Żłobka Gminnego w Błotnicy dnia 19.04.2024r.

Dzieci zakwalifikowane będą mogły korzystać z usług Żłobka od dnia 01.09.2024 r.