KWIETNA ŁĄKA!!!

30 sierpnia 2023

Na łące, na łące, jest kwiatów tysiące:

są tam stokrotki białe

i dzwonki pachnące, i dużo innych kwiatów.