PEŁNY KURNIK!!!

31 marca 2023

Wyszła kurka na podwórko,
I zgubiła złote piórko,
Chodzi, gdacze, szuka wszędzie,
Może piórko jest na grzędzie?

Koguciku mój kochany,
Pomóż szukać piórka damy.
Kogut zapiał ,- kukuryku!
Może piórko jest w kurniku?