REKRUTACJA DZIECI DO ŻŁOBKA  GMINNEGO W BŁOTNICY NA ROK SZKOLNY 2023 / 2024

1 lutego 2023

 

REKRUTACJA DZIECI DO ŻŁOBKA  GMINNEGO W BŁOTNICY w terminie od 01.02.2023 do 15.04.2023 r.  na rok szkolny 2023 / 2024.
( możliwość uczęszczania do Żłobka Gminnego w Błotnicy od WRZEŚNIA 2023 )

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy składać  w terminie od 01.02.2023 r. do 15.04.2023r. do godz. 15:00
w Żłobku Gminnym w Błotnicy ul. Szkolna 19 w Gabinecie Dyrektora.
w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem:

„REKRUTACJA DZIECI DO ŻŁOBKA GMINNEGO W BŁOTNICY”

Dokumenty rekrutacyjne : 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECI DO ŻŁOBKA GMINNEGO W BŁOTNICY – DO POBRANIA

KLAUZULA INFORMACUJNA – DO POBRANIA

Dokumenty dodatkowe : 

Dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, które są zawarte w statucie Żłobka Gminnego w Błotnicy w rozdziale 3 – ( warunki przyjmowania i pobytu dzieci w Żłobku ) .

Wyniki rekrutacji dzieci do Żłobka Gminnego w Błotnicy będą podane pisemnie i telefonicznie ( tel.:785-740-505 ) przez Dyrektora Żłobka Gminnego w Błotnicy dnia 15.04.2023 r.
ILOŚĆ WOLNYCH MIEJSC 12 !!!

Dzieci zakwalifikowane będą mogły korzystać z usług Żłobka od dnia 01.09.2023 r.