DZIEŃ KREDKI!!!

22 listopada 2022

Kredka lubi tańczyć twisty

Kredka lubi pisać listy

Koloruje notes mamy

Czasem także bazgrze ściany

Wtedy mama palcem kiwa

Lecz uśmiecha się szczęśliwa

W bloku kartek jest bez liku

Kredka zrobi fiku miku

Coś pięknego narysuje

Cały świat nasz zaczaruje