W MARCU JAK W GARNCU !!!

30 marca 2022

Jeszcze wczoraj była wiosna,
Cała w słońcu zatopiona,
Uśmiechnięta i radosna,
Z nami zostać była skłonna.

Dziś znów powróciła zima,
W białą szatę świat odziała,
Mróz w swych szponach mocno trzyma.
Wiosna gdzieś się zapodziała.

Wczoraj stadnie wyszły koty,
Różne harce wyprawiały,
Rozpoczęły swe zaloty,
Do nich świat należał cały,

Dzisiaj puste jest podwórko,
Tylko pies się bardzo złości,
Budę swą obiega w kółko,
Bo mu śnieg przysypał kości.

Synoptycy zmianę aury,
Dawno już zapowiadali,
Na poprawę widok marny,
W zimie wciąż będziemy trwali.