REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO ŻŁOBKA GMINNEGO W BŁOTNICY

21 lutego 2022

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO ŻŁOBKA GMINNEGO W BŁOTNICY

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem:

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DZIECI DO ŻŁOBKA GMINNEGO W BŁOTNICY

w  terminie od 22.02.2022 r. do 25.02.2022 r. do godziny 15.00 w: Żłobku Gminnym w Błotnicy, ul. Szkolna 19 Błotnica, 64-234 Przemęt.

 Dokumenty zgłoszeniowe można uzyskać:

  • pobierając ze strony internetowej: zlobekprzemet.pl w zakładce dla rodziców : Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2022.
  • osobiście odbierając dokumentacje w Żłobku Gminnym w Błotnicy!!!! Wyniki rekrutacji dzieci do Żłobka Gminnego w Błotnicy będą podane telefonicznie ( tel.:785-740-505 ) oraz zwyczajowo przyjęte przez Dyrektora Żłobka Gminnego w Błotnicy dnia 28.02.2022 r.

Dzieci zakwalifikowane będą mogły korzystać z usług Żłobka od dnia 01.03.2022.r.