REKRUTACJA DZIECI DO ŻŁOBKA GMINNEGO W BŁOTNICY

29 kwietnia 2021

Nabór dzieci do Żłobka Gminnego w Błotnicy

Pragniemy poinformować, iż Gmina Przemęt uzyskała dofinansowanie dla  projektu pt. „Żłobek naszych marzeń”
Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6: Rynek Pracy, Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Projekt realizowany jest od 29 lipca 2019 r. do 28 lutego 2022 r.

Głównym celem projektu jest: utworzenie 30 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Przemęt oraz finansowanie przez 24 miesiące ich bieżącego funkcjonowania, dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na runku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, będą mogli utrzymać, znaleźć lub aktywnie poszukiwać pracy.

Wartość projektu: 1 570 270,80 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 434 970,80 zł

Dokumenty do projektu należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem:

REKRUTACJA DZIECI DO ŻŁOBKA GMINNEGO W BŁOTNICY

w  terminie od 04.05 .2021 r. do 24.05.2021 r. do godziny 15.00 w: Żłobku Gminnym w Błotnicy, ul. Szkolna 19 Błotnica, 64-234 Przemęt.

Miejsc dostępnych dla uczestników projektu jest 18 !!! 

Zgłoszenia do projektu: dokumenty zgłoszeniowe można uzyskać:

  • pobierając ze strony internetowej: zlobekprzemet.pl
  • pobierając ze strony internetowej urzad@przemet.pl
  • osobiście /uzyskanie dokumentacji: Żłobek Gminny w Błotnicy, ul. Szkolna 19 Błotnica, 64-234 Przemęt.

Wyniki rekrutacji dzieci do Żłobka Gminnego w Błotnicy będą podane telefonicznie ( tel.:785-740-505 ) oraz pisemnie przez Anetę Seidel – Dyrektora Żłobka Gminnego w Błotnicy dnia 28.05.2021 r. Dzieci zakwalifikowane do udziału w projekcie pod nazwą  „Żłobek naszych marzeń” będą mogły korzystać z usług Żłobka od dnia 01.09.2021.