Rekrutacja uzupełniająca – Nabór dzieci do żłobka gminnego w Błotnicy

31 lipca 2020

Rekrutacja uzupełniająca – Nabór dzieci do żłobka gminnego w Błotnicy

Pragniemy poinformować, iż Gmina Przemęt uzyskała dofinansowanie dla  projektu pt. „Żłobek naszych marzeń”.

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6: Rynek Pracy, Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Projekt realizowany jest od 29 lipca 2019 r. do 28 lutego 2022 r.

Głównym celem projektu jest: utworzenie 30 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Przemęt oraz finansowanie przez 24 miesiące ich bieżącego funkcjonowania, dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na runku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, będą mogli utrzymać, znaleźć lub aktywnie poszukiwać pracy.

Wartość projektu: 1 570 270,80 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 434 970,80 zł

Dokumenty do projektu należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem:

REKRUTACJA DZIECI DO GMINNEGO ŻŁOBKA  W BŁOTNICY „Żłobek naszych marzeń” w terminie od 03.08.2020 r. do 07.08.2020 r. oraz 24.08.2020. – 28.08.2020  w godzinach od 9:00 do 13.00 w Żłobku Gminnym w Błotnicy, ul. Szkolna 19, 64-234 Przemęt.