Opłata stała za dziecko w Żłobku

1 kwietnia 2020

Uprzejmie informuję, że opłata stała za dziecko w Żłobku Gminnym w Błotnicy z dniem 01 kwietnia 2020 r., będzie wynosić 130,00 zł za miesiąc, aż do odwołania stanu epidemiologicznego (wirus SARS-COV-2).

Aneta Seidel
Dyrektor Żłobka Gminnego w Błotnicy.