Nasza inwestycyjna duma – Żłobek i Dzienny Dom Pobytu pod jednym dachem

25 lutego 2020

W piątek, 21 lutego br. w Błotnicy odbyło się uroczyste otwarcie pierwszego w gminie żłobka, domu dziennego pobytu i sali wiejskiej. Wszystko pod tym samym adresem i pod jednym dachem. Obiekt służy mieszkańcom wsi, przewiduje miejsce dla dwudziestu seniorów oraz dla trzydzieściorga maluchów w żłobku.

Centrum w Błotnicy to pierwszy taki w Polsce ośrodek, który umożliwia wspólne funkcjonowanie zarówno seniorom jak i najmłodszym mieszkańcom gminy. To również ogromny wysiłek inwestycyjny, wsparty zewnętrznymi formami finansowania, w tym ze środków rządowych projektów społecznych. Ta inwestycja była niecodzienna tak jak i goście, którzy zaszczycili swoją obecnością oficjalne otwarcie ośrodka. Wśród nich byli m.in. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg, Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska oraz Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Sylwia Wójcik, reprezentująca Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka. Nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych z okolicznych gmin i powiatów, przedstawicieli instytucji i organizacji społecznych.

Janusz Frąckowiak Wójt Gminy Przemęt nie krył swojej dumy. Jak mówił, powstanie tego miejsca było wyjściem naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, które miał okazje wysłuchać przed kilkunastoma miesiącami – jeszcze w czasie gdy starał się o fotel Wójta Gminy. Cel ambitny, od zamysłu do realizacji była długa droga – ale jak widać, zakończyła się szczęśliwym finiszem. Budowa, przebudowa, dostosowanie oraz wyposażenie dawnej sali wiejskiej w Błotnicy to łączny koszt ponad 6 milionów złotych. Finansowanie popłynęło z 3 różnych źródeł w ramach 5 projektów. Zaangażowane zostały przede wszystkim środki europejskie, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, niemal 3 mln zł, środki rządowe Senior+ oraz Maluch+, a także budżet gminny.

Uroczyste otwarcie było świetną okazją na złożenie podziękowań. Otrzymali je m.in. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg, Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska oraz Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Sylwia Wójcik. Nie zabrakło też podziękowań dla Wójta Gminy Przemęt Janusza Frąckowiaka. Podkreślił on zaangażowanie pracowników Urzędu Gminy oraz wielu osób, którzy pomogli w realizacji idei powstania tego miejsca. W trakcie uroczystości symbolicznie posadzono dąb. Znaczenie miała tu również łopata, którą posłużył się Wójt. Kilka lat temu, tą łopatą Janusz Frąckowiak, jeszcze jako Starosta Wolsztyński, inicjował rozbudowę szpitala w Wolsztynie. To również był ambitny cel i wielu nie wierzyło w jego realizację, ale… udało się, blok F wolsztyńskiego szpitala powstał. Błotnica jest kolejnym przykładem w karierze Janusza Frąckowiaka na efektywność podjętych działań.

Po uroczystości otwarcia w Błotnicy, Minister Marlena Maląg wraz z Wójtem Januszem Frąckowiakiem i delegacją gminy, odwiedzili Kaszczor, gdzie spotkali się z seniorami z Klubu Seniora, jak również złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem Wolności.